Turvallisuusratkaisut

Oikean lukon ja turvallisuusjärjestelmän valinta on monen tekijän summa. Onnistunut lukitusratkaisu ei ole ainoastaan turvallinen, se on juuri sinun yksilöllisiin tarpeisiisi sopiva myös muilta ominaisuuksiltaan. Lukitusjärjestelmää valittaessa on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi käyttäjien määrään, kulunvalvonnan tarpeisiin ja järjestelmän ylläpitoon.

 
 

taloyhtio.jpg

Taloyhtiön oviympäristön suunnittelu lähtee käyttäjistä ja heidän tarpeistaan.

Kerrostalokiinteistön lukitukseen ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Valin- toja tehdessä on kiinnitettävä huomiota paitsi tavoiteltuun laatumielikuvaan ja hintatasoon, myös asukkaiden sekä ta- loyhtiön erityistarpeisiin. Jos asukkaissa on paljon lapsiperheitä ja ikäihmisiä, vaivattoman kulkemisen ja ovien helpon avauksen merkitys korostuu. Tiheästi vaihtuvat asukkaat nostavat puolestaan joustavan avainhallinnan tärkeyttä par- haan turvallisuuden varmistamiseksi.

 

turvallisuusratkaisut palvelukoti.jpg

Toimivat puitteet arjen tukena

Ovilla on keskeinen rooli palveluasumisen arjessa. Helppokäyttöisinä ne edistävät liikuntarajoitteisten esteetöntä kulkemista ja nostavat yleistä viihtyisyyttä myös muiden käyttäjien näkökulmasta. Toisaalta luotettavasti lukitut ovet ja mahdollisuus liikkumisen rajoittamiseen tuovat jokapäiväistä turvaa niin asukkaille kuin henkilökunnallekin. Toimiva ratkaisu huomioi jokaisen käyttäjän yksilölliset tarpeet. Kustannustehokkaasti, muutoksiin sopeutuen.

 

koti.jpg

Turvallinen koti

Kodin lukituksessa ensisijanen lähtökohta on henkilöturvallisuus. Kodista on voitava poistua nopeasti ja turvallisesti ilman avainta tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa. Toimiva ja turvallinen lukitus saadaan aikaan käyttämällä kahta lukkoa, käyttölukkoa ja varmuuslukkoa. Lukkoyhdistelmä varmistetaan sekä henkilöturvallisuus että omaisuuden suoja.